SI AMAT DAN SI LIMAH

RANCANGAN : EH DIH DIH
SIARAN : HARI AHAD JAM TIGA PETANG
PENULIS SKRIP : MASMAH MOHD ALI
NAMA PENA : NORGADIS LABUAN
PENERBIT : PN SALBIAH AJIS

WATAK : AMAT (40-an) : LIMAH (40-an)

LOKASI : DI RUMAH

SINOPSIS : Si Amat kelihatanya tidak berpuas hati dengan pemakaian remaja masa
kini yang baginya kurang sopan, tambahan pula remaja yang berpakaian seperti itu adalah anak saudaranya sendiri. Pada masa yang sama si Limah pula bersedih apabila mengenangkan nasibnya yang hanya mempunyai seorang anak. Ada juga sedikit penceritaan berkenaan bulan puasa, bulan kemerdekaan dan penyakit H1N1.L/P : LAGU PENGENALAN

1 AMAT : Limah…Limah…! Ambilkan galas mataku Lai.

2 LIMAH : Ani bang Mat…?

3 AMAT : Awwu...Lakas tah…

4 LIMAH : Nah bang… kanapakan luan kan lakas ani? Siapakan kita lihat? Inda sabar-sabar lagi kita ni eh…

5 AMAT : Atu bah, cuba kau lihat, mun ku inda salah lihat, si Mumui dua beradik jua tu.

6 LIMAH : Si Mumui sama si Nini bah tu…kanapa tah kita ni… bulan puasa ni bang Lamit… batal pulang puasa luan kan malihat anak dara dangan.

7 AMAT : Eeh…! Kau ani tah, mudah salah paham, bukan ku luan kan malihat basia atu, tapi… cuba tah kau lihat tu, ani bulan puasa bah… adakah basaluar buntak kan ka kadai…hantap bida
buatannya atu…

8 LIMAH : Biar tia bang… anak dangan…pakaian remaja sakarang ani bah tu. Ikut fesyennya dangan…

9 AMAT : Jangan miatu Lai… perindungannya atu paradian kitani, anak buah kitani macam anak kita jua tu… cuba tah kau padahkan arah mamanya, tagur-tagur jua anak atu, sipunkan juakan ikut paedaran zaman, ikut fesyen tapi jangan jua luan labih. Bukan pulang lawa, bida pulang buatannya.

10 LIMAH : Malas tahku ingaukan anak basia atu bang….

11 AMAT : Jangan miatu Limah… kanapakan kau ani, macam orang bakalahi ganya…

12 LIMAH : Kandaku Awang Amat….

13 AMAT : Ya adindaku Limah sayang…hehehe….

14 LIMAH : Mun kitakan tau, aku sudah bapadah arah mamanya hari tu, Uja mamanya… “Awwu…anakmu ganya yang baik…anaku semua inda baik…” ya tah malas tah ku kan manduli lagi. Basaluar buntakkah… barambut kuning miahkah…hampit tia… Suka hatinya…

15 AMAT : Eeh…! jangan jua marah macam atu nih… karang… kurang pahala puasa… baguguran dari mulut marah mu atu, ogi jua sandiri… Bawa tah basabar dikit…

16 LIMAH : Kita atu jua nih, luan malabih-labihkan dangan. Ya tah ku malas tu. Cuba tah kita paduli aku ni…

17 AMAT : Ku paduli jua sudah kau atu, aku ni bukan apa, supan bah ku malihat anak buah kitani macam atu gayanya, kau ani salah paham pulang. Bukan aku inda mau manduli kau, napa kian… ada lagi yang kau mau?

18 LIMAH : Awwu… Aku mau kita mencuba baju ani. Kalamaie… anak si Misah mengantat, siap sudah dijahit si Misah…

19 AMAT : Ooh…kan mencuba baju…

20 LIMAH : Pantas banar si Misah atu menjahit ah bang... Sampat ia menyiapkan samuha sabalum ia batolak kan umrah.

21 AMAT : Ia tah namanya ada kasungguhan tu, sampai jua hajat Nenek Midah kan ka makkah, baik jua si Misah mau mandangani, bukan apa, nenek Midah tu sudah tuha banar… mun sorang-sorang, mambari kasihan tu Lai…

22 LIMAH : Awwu… banarnya kita tu bang…

23 AMAT : Mana kulihat baju atu….

24 LIMAH : Nah bang…. Cuba tah kita sadangi…

25 AMAT : Biru lagi warnanya baju ani, ngam banar pilihanmu ni Lai… Eeh…! Sadang jua arahku ni Lai… Panjang tangannya pun ngam. Bajukan si Awang ada jua Lai…?

26 LIMAH : Ada... sama jua warnanya macam baju kita. Inda juaku malupakan anak tunggal kita tu bang…

27 AMAT : Ngam tak kami anak beranak… sama-sama laki-laki, kau ganya yang inda bakawan… hehehe…

28 LIMAH : Kita ni…jauh hatiku eh… bukan aku inda mau baranak banyak, tapi apa juakan gaya, mun atu ganya pambarian tuhan… mun ada lagi… indaku manolak ni…

29 AMAT : Awwu deh... tau jua ku… aku main-main ganya bah tu… sudah tah… jangan tah kan basadih-sadih. Aku minta maaf ah Lai…

30 LIMAH : Emm... bukan juaku kan marah kan kita… ganya jauh hati saja… Puas sudah bausaha... anang tah si Awang atu ganya anak kita gayanya…

31 AMAT : Syukur jua tu Limah, ada jua anak kita. Macam kawan ku karaja atu, sepuluh tahun kawin, alum jua ada anak.

32 LIMAH : Inda ia bapariksa di hospital bang?

33 AMAT : Sudah, nya doktor… normal… mungkin alum ada rajikinya.

34 LIMAH : Awwu eeh… mambari kasihan jua tu ah bang…

35 AMAT : Awwu… ya tah… kita ni mesti basyukur, ada jua anak… Dangan yang inda ada anak atu, lagi kuat dugaannya tu.

36 LIMAH : Awwu… banarnya kita tu…

37 AMAT : Hari ani inda ada kan kamana-mana?

38 LIMAH : Inda pulang… Labuan FM badudun pun inda ada lagi, mana ada kan tuju ari puasa-puasa ani, kanapakan bang?

39 AMAT : Mangkali nih… kan ka bazaar ramadhankah... Malihat kuih…

40 LIMAH : Jangan tah bang, mambuat makanan sudahku… tuh…mangukus kuci… kira kan basadakah ka majid jua tu karang…

41 AMAT : Makanan kasukanku tu, patut tah kau suruh mengukur piasau antadi, baik jua tu Lai…jimat…

42 LIMAH : Awwu… mun mambuat sadikit, inda pulang ku minta tolong arah kita tu, ani banyak… Eh! Kanapa ya handpon kita tu kalap-kalap tapi inda babunyi…?

43 AMAT : Awwu eh… kalupahan mambari babunyi bakas sambahyang di masjid antadi… siapakah manalipon ni…

44 LIMAH : Bah… jawab tah oleh kita, aku kan ka dapur malihat kukusanku atu…

45 AMAT : Bah… hagatah Lai… turus sudah aingnya mangkali…


KB – MUZIK PEMISAH


46 LIMAH : Siapa manalipon bang?

47 AMAT : Si Samat, laki si Misah, kan babaya ka masjid asar ani karang. Ujanya ikut arahnya saja…

48 LIMAH : Baik jua tu banar… sama-sama samotoka.

49 AMAT : Awwu… nya si Samat, lapas sambahyang asar karang, kan mambali aing galagah di Bukit Kuda…

50 LIMAH : Baik jua tu bang… balikan ku sabotol dua karang…

51 AMAT : Awwu…Limah. Karang ku mambalikan, dua botol basar…hehehe… Kanapa tia jam ku ani, mati tapulang. Eh…mita balikan batri baru gayanya ni…

52 LIMAH : Bang…!

53 AMAT : Emmm…

54 LIMAH : Bang… mandangar kita?

55 AMAT : Awwu…Limah... Mandangar ku ni, kanapa kian…?

56 LIMAH : Kita tu menyahut inda malihat, biar tah jam atu, mambali baru saja mun kakadai.

57 AMAT : Sayang ku ni Lai... Hadiah hari jadiku yang kau balikan jua ni… Bah apa tah yang kan kau tanyakan aku tu? Malihat muhamu sudah ku ni.

58 LIMAH : Bulan ani bulan lapan jua ni kan?

59 AMAT : Awwu… bulan lapan, kanapakan?

60 LIMAH : Bulan lapan ani, bulan ogos jua tu…Ngam lagi bulan puasa.

61 AMAT : Bulan lapan, bulan ogos, bulan puasa, inda kupaham caritamu ani Limah…

62 LIMAH : Maksudku… bulan puasa ani bartambung sama bulan Kamardekaan. Inda jua batah lagi tiga puluh satu ogos. Hari mardeka…

63 AMAT : Ooh…! Baru tah ku paham… Kanapakan kalau bartambung, inda jua salah tu.

64 LIMAH : Salah inda salah pulang tu, tapi macam mana tah caranya mambuat sambutan? Sikapnya ada jual-jualan, nyanyi-nyanyi, bunga api... ani ngam bulan puasa ani, malam-malam dangan ka masjid, tarawih, madangar caramah, madangar orang mengaji quran…

65 AMAT : Awwu… Banar jua nyamu tu Lai…

66 LIMAH : Atu tah yang ku maksudkan atu, apa gaya basia mambuat sambutan kamardekaan tahun ani…

67 AMAT : Pandai tah karajaan tu mengatur rancangan basia tu, andang bidang basia, kita ni apa jua orang kampong. Mangkali kana buat sadarhanakah tu, ikut kasasuaian masa… Masa ani lagi ada panyakit H1N1, mana juakan dapat mambuat rancangan macam-macam.

68 LIMAH : Awwu… Banar juanya kita tu. Dalam barita pun sudah ada yang mati, mambari hijap panyakit atu eh…

69 AMAT : Ya tah… kitani mesti menjaga kasihatan, kebersihan mesti diutamakan, supaya inda kana panyakit atu. Yang mambari kasihan… kanak-kanak…ada jua sekolah yang kana tutup, payah jua basiakan balajar atu, kan papariksaan basar lagi… taganggu palajaran kanak-kanak tu…

70 LIMAH : Awwu ah… kalau sakolah tutup, inda dapat ka sakolah tu, tapaksa tah balajar sandiri…Yang mambari kasihan…yang sakit atu… Baik jua esok cuti sakolah bang… dapat jua kanak-kanak atu barehat.

71 AMAT : Awwu… ku dangar, banyak aktiviti luar yang kana batalkan pasal jerubu sama panyakit H1N1.

72 LIMAH : Ngam sudah tu… masa ada wabak panyakit ani jangan tah macam-macam kan dibuat, baik tak berehat, masa bulan puasa ani, baik pulang banyak beramal.

73 AMAT : Awwu… Anak kita si Awang atu, lapas asar karang baru tah ia mulih, kan mengaji ia sama kawan-kawannya di masjid. Malas tah ku malarang, karang sudah buka sakolah, inda lagi ia bajumpa kawannya atu, mulih tia ka asrama.

74 LIMAH : Awwu… biar tia tu bang… batah jua sudah ia inda bajumpa bakas kawannya ngaji atu.

75 AMAT : Aww… ya tah ku inda malarang tu…

76 LIMAH : Bang…! Ku lihat amai sudah dangan malakat bandera di motoka… kita alum balakat lagi bang…

77 AMAT : Eh dih dih… Limah… sudah jua ku lakatkan bandera yang kau bali atu, habis ku lakatkan arah hatap motoka, sabuting pun inda batinggal.

78 LIMAH : Sudah kian…?

79 AMAT : Sudah. Cuba kau lihat tu… sudah jua tu balakat…

80 LIMAH : Awwu ah! Bila kita malakatkan bandera atu bang?

81 AMAT : Ari mu sibuk-sibuk di dapur… talihat ku sabakul bandera di atas meja atu, takanang ku kau ada mambali kan dilakat di motoka, apa lagi… tarus tah ku bawa ka motoka… habis kulakatkan…

82 LIMAH : Ngam sudah tu, dangki ku malihat motoka dangan yang panuh hatapnya babandera…

83 AMAT : Bandera basar ada kau mambali Lai, mun ada, dapat jua dipasang di dapan rumah…

84 LIMAH : Alum bang…luan mambali bandera kan motoka, lupahan ku mambali bandera basar.

85 AMAT : Bah nanti tah mambali… Sipun bulan puasa, sambutan kamardekaan atu tarasa jua, sibuk banar sudah dangan mamasang bandera.

86 LIMAH : Awwu… kulihat di kadai pun sudah bapasang bandera.

87 AMAT : Bukan saja di kadai Lai… arah opis pun sudah bapasang Jalur Gemilang atu, andang atu yang disuruh oleh PM kitani…

88 LIMAH : Baru basamangatkan bang…

89 AMAT : Biar samangat kamardekaan atu tatap ada dihati… Payah sudah orang dahulu bajuang untuk kamardekaan ani, ya tah kita patut ingat tu… kita tinggal hidup sanang ganya marasa hidup mardeka… org dahulu bapayah-payah…

90 LIMAH : Awwu bang, syukur jua sakarang ani inda ada baperang macam dahulu…

91 AMAT : Ya tah mesti dikanang tu… jasa orang-orang dahulu atu yang mambawa kamardekaan, manjadikan nagara kita dihormati…

92 LIMAH : Eh..! macam kan barpolitik pulang kita ni bang… Eh bang! Ahir sudah ni, kan masuk asar… alum kita basadia-sadia? Karang datang si Samat, kita kakal tah basinglit sama bakain palikat…

93 AMAT : Eh deh deh… ahir sudah palah… inda kasadaran… binasa tia jua bah jam ani…baik jua kau mengingatkan aku Lai… mun inda… ada kabatahan si Samat menunggu… Syukur jua ada bini macam kau ani Limah…
TAMAT
Tersiar Di Labuan FM Pada 30.08.2009

Tiada ulasan: