Keselamatan

RANCANGAN : EH DIH DIH
SIARAN : HARI AHAD JAM TIGA PETANG (20 minit)
PENULIS SKRIP : MASMAH MOHD ALI
NAMA PENA : NORGADIS LABUAN
PENERBIT : PN SALBIAH AJIS
WATAK 1: MISHA (30-an)
WATAK 2 : TUA LEHA (50-an)
LOKASI : DI RUMAH

SINOPSIS : Mengisahkan keistemewaan orang berpencen, kenduri balik haji, kepercayaan tawar menawar orang sakit, kemalangan, kesalamatan pengunaan gas di dapur, kasih sayang orang lama, majlis khatam quran pemakaian tali pinggang keledar dan juga sambutan Hari Wilayah.
(BASASA - Kedayan Brunei)L/P : LAGU PENGENALAN

1 MISAH : Assalammualaikum…! Oh Tua Leha, ada kita di rumah?

2 TUA LEHA : Wa’alaikummussalam, kau Misah, bah naik tah. Baik jua nasib mu ah… Aku baru tah jua mulih ka rumah ni, mun inda…

3 MISAH : Eh! Dari manakan kitani Tua, bisai banar kulihat kitani. Macam bakas mengngaga orang kawin ganya buatannya. Baju pun marak-marak balabuci. Anak siapa yang kawin?

4 TUA LEHA : Bukan mengngaga orang kawin… aku ni bakas mengngaga Makan-makan.

5 MISAH : Makan-makan? Makan-makan arah siapa Tua?

6 TUA LEHA : Arah rumah cikgu Awangku Ali?

7 MISAH : Oh… makan-makan arah rumah cikgu Awangku Ali. Tua…. Tua Lakup mana? Inda ku ta lihat sadari tadi.

8 TUA LEHA : Tua mu dihaga si Jali antai, nya anaknya damam. Kan minta tawari Tua mu, takut ka taguran. Kalamai bamain hujan. Hujan panas lagi tu. Kanak-kanak karang ani bukan kau inda tau Misah, sangal saja mulut mu managur, inda ia menurut. Sudah damam, indung jua yang jarih.

9 MISAH : Banarnya kita tu Tua, kanak-kanak karang ani bukan macam dahulu. Mun dulu hantap hormatnya kan indung. Anu…jua Tua, makan-makan apa di rumah cikgu Awangku Ali eh?

10 TUA LEHA : Makan-makan mulih haji, ari nya mulih saitu mambuat jua sudah. Anak- anaknya yang mambuat. Ani meambuat sakali lagi. Malapas niat. Ujanya mun salamat ia mulih, kan mambuat doa salamat ujanya.

11 MISAH : Dua laki bini ia naik haji Tua…?

12 TUA LEHA : Awwu...

13 MISAH : Siuk jua Tua, mun bausin. Ulah kan naik haji.

14 TUA LEHA : Awwu… Atu tah namanya sudah kana lambai. Tapi cikgu Awangku Ali sanang nih…Inda ka putusan usin. Biarpun ia atu sudah lama bapincin, tapi bulan-bulan tarima pincin macam pagawai.

15 MISAH : Banarkan Tua? Basar kian pincinnya atu, ku lihat bapa atu, inda jua basar banar pincinnya.

16 TUA LEHA : Pamu lain, bukannya guru. Cikgu atu guru basar bah tu dahulu. Gajinya pun basar. Tadi nya bini cikgu ada kenaikan lagi pincin untuk pesara yang sudah batah bakaraja. Kau tau Misah… kan dua ribu jua tarima pincinnya sabulan.

17 MISAH : Eh…! Atu siuk tu Tua, inda payah bakaraja lagi tu. Makan duit pincin ganya. Baik jua karajaan kitani tu ah Tua. Orang sudah pincin pun ada kanaikan macam orang yang bakaraja. Bapa ku inda dapat kanaikan pincin macam atu, ia inda batah bah bakaraja sama karajaan. Sudah kana tukar suasta tu, inda kana kira lagi bapincin.

18 TUA LEHA : Awwu… Anang tah macam atu bah. Tua mu Lakup, lagi tah inda bapincin. Karaja sandiri, mana kan ada pincin. Mun dahulu ulah lagi ba padi, mun karang ani, mana ada lagi orang kan ba padi di Labuan ani. Nasib baik ada kabun buah di musapol, ada jua kan di putik-putik.

19 MISAH : Awwu… Bis kita banyak tanah, sanang kan ba kabun. Tadangar kita Tua, yang dua laki bini mati eksidin.?

20 TUA LEHA : Bila? Kasia jua eh.

21 MISAH : Hari tiga lapas. Kira-kira lapas magarib. Dua laki bini maninggal tapi anaknya yang baru anam bulan salamat pulang. Yang malanggar atu lakat makai P.

22 TUA LEHA : Ani tah, sikapnya anak-anak muda tu yang hantap kan gagah. Baharu dapat lesen sudah tia kan eksin. Atu yang anak anam bulan atu apa ulahnya salamat Misah?

23 MISAH : Anaknya atu takaluar dari kaita, mun inda, taturut jua mati eh. Rangup habis bah kaitanya atu.

24 TUA LEHA : Jauh hatiku pulang kan anak atu eh. Jadi anak yatim pulang ya. Ani tah inda bapaidah, balesen kaita, malanggar dangan pulang. Eh Misah… Luan bakurapak bakunyanyang, lupahan pulang ku kan mambuat aing, bah duduk tau kau dulu, aku membuat aing
setagal.

KB – MUZIK PEMISAH


25 MISAH : Eh, setagal jua kita mambuat kopi ani.

26 TUA LEHA : Awwu.. eh…, Sakarang ani inda payah kan menghantak aing hangat lagi, aku aing hangat andang ada sudah sadia. Yang pakai karan atu bah. Ada hangat, ada yang hangat-hangat kuku.

27 MISAH : Sanang tu Tua, inda hitam kitil. Aku alum tabali lagi tu Tua… Kakal lakat stail lama.

28 TUA LEHA : Aku tu pun kanak-kanak yang mambalikan. Sanangnya, mun dangan datang, inda kalang kabut.

29 MISAH : Banar tu Tua, mun lupa, inda hangus kitil. Aku hari tu, hangus jua kitil, kanak- kanak masak aing hangat, lupa nutup. Habis hitam kitil ku Tua….

30 TUA LEHA : Eh….! Baik jua inda apa-apa… Mun masak atu, ingat-ingat jua eh. Mun makai gas atu, mambari hijap jua tu mun malatup. Palis-palis… Ada sudah yang hangus rumah nyamu. Mun anak-anak atu pelalai, baik tah balikan kitil karan. Mun masak… Pandai ia mati sandiri karannya.

31 MISAH : Awwu… ada bapa ba padah jua tu, tapi… alum tah ku sampat kan mambali. Tua Leha… aku ka mari ani kan minjam oban kita. Oban ku atu binasa tia jua.

32 TUA LEHA : Oban? Ada pulang tu. Eh… Misah minum tah, sajuk karang kopi atu, limau atu bukan kan di liat saja, makan tia. Kanak-kanak mambalikan tu sabakul.

33 MISAH : Awwu deh, minum tah ku ni. Manis kah limau ani Tua, bisai-bisai buatannya.

34 TUA LEHA : Manis pulang tu, aku dua bigi sudah ku makan sabalum arah makan-makan antai. Tuamu Lakup, atu ganya kan karajanya antai, makan limau taganya.

35 MISAH : Eh… Manis banar limau ani eh. Kalamaie aku mambali kan kanak-kanak inda manis eh.

36 TUA LEHA : Awwu bah jua kan, kala-kala mun kitani mambali, inda pulang ia manis, basagut lagi tu. Eh… mambari malas. Ani karang Misah, bawakan anak-anakmu atu, barang sabigi dua saorang.

37 MISAH : Eh… jangan tah Tua. Tua Lakup suka makan ni, kasihan jua tu ia. Yang kubali kalamaie alum jua abis, ada lakat dalam isbuk.

38 TUA LEHA : Duii... Tuamu Lakup atu banyak sudah dimakannya tu. Biarkan tia kan kanak-kanak. Pasal oban ani… kan mengoban apa kau Misah?

39 MISAH : Kan mengoban kek. Ani tah Tua, ustazah kanak-kanak ani kan mambuat majlis Khatam Quran.

40 TUA LEHA : Di mana kan mambuat?

41 MISAH : Di surau. Ya tah kan mambuat makanan sedikit semacam. Kan dihidang lapas mambaca doa.

42 TUA LEHA : Baik jua tu Misah… Anakmu yang mana Khatan Quran ani?

43 MISAH : Ka ampat-ampat tia Tua.

44 TUA LEHA : Si Tampui mu yang darjah lima tu pun khatam Quran?

45 MISAH : Awwu…Tua. Di Sakolahnya, dua kali sudah ia Khatam Quran tu. Tahun lapas kana hantar ka samananjun jua ya, sama anak si Asmah, wakil sekolah.

46 TUA LEHA : Awwu… banar… yang nangis-nangis di apot atu…

47 MISAH : Awwu.. ia tah tu Tua.

48 TUA LEHA : Manakan kau mengantar anakmu mengngaji Misah? kakal badamitan pun sudah khatam Quran. Lakas jua anakmu manangkap yang kana ajar atu. Pandai banar ustazah atu mengajar. Sama-sama anak si Asmah juakah anakmu mengaji?

49 MISAH : Awwu..Tua, Kafa, di sakolah agama. Inda lagiku tahantar arah lain. Sana tah ganya kanak-kanak atu mengaji.


50 TUA LEHA : Di mana pun arahnya mengaji Misah, asalkan pandai. Syukur jua ku lihat anak-anak mu barakal… mun disuruh, lakas mengasilkan. Bah minum tah kau dulu Misah, aku ka dapur dulu tagal, kan mengambil oban. Karang kalupahan pulang.

51 MISAH : Bah…

KB – MUZIK PEMISAH

52 TUA LEHA : Kau lap-lap jua dulu Misah oban ku ani, batah sudah ku inda mamakai. Sipun dalam kotak, bahabuk jua tu pakah.

53 MISAH : Awwu… Tua. Karang di umah ku malap.

54 TUA LEHA : Inda kau ba dagang Misah ari kaamaian ani? Sikapnya kau ba dagang. Hari Wilayah ani… amai dangan ni.

55 MISAH : Inda Tua. Ka lambatan mamboking tapak dagangan. Lagi pun banyak jahitanku Tua. Kita, turun kita Tua Hari Wilayah?

56 TUA LEHA : Awwu… Uja Tuamu Lakup kan menyambut dua puluh lima tahun Labuan jadi Wilayah. Bukan apa, kitani patut ba syukur, banyak sudah kamajuan yang kitani rasa.

57 MISAH : Awwu…Banar tu Tua. Dua puluh lima tahun Jubli amas bah kan Tua…

58 TUA LEHA : Jubli Perak bah Misah. Alum lagi amas.

59 MISAH : Awwu banar. Luan malihat galang amas bis kita tu, sampai salah kurapak ku pulang eh. Bisai kulihat galang kita tu, macam baru mambali.

60 TUA LEHA : Ani tah… Tuamu Lakup mambalikan. Hadiah hari jadi…. Tua-tua Pun kan ba hadiah.

61 MISAH : Baik jua tu Tua. Dari dahulu sampai ani pun kakal kana sayang.

62 TUA LEHA : Kau turun kau Hari Wilayah ani Misah?

63 MISAH : Awwu… ba janji sudah sama kanak-kanak. Abang Samat pun inda ba karaja, dapat jua mambawa kanak-kanak jalan-jalan. Bapa tu pun hantap ba samangatnya kan turun jua tu.
Dua kali balik tah kami ni Tua…

64 TUA LEHA : Kanapa pulang kan dua kali balik. Mamayahi ganya tu.

65 MISAH : Kancil ku anti tiga ganya tali pinggangnya di balakang, anak ku tu ampat orang, karang kana saman pulang.

66 TUA LEHA : Nya di TV yang ka ampat inda payah pakai jua. Jangan inda ada saja tali pinggang atu di pasang. Mun inda ada kana saman tu. Sipun inda ada orang duduk, kana saman jua tu mun inda ada tali pinggang atu dipasang.

67 MISAH : Eeh… Tua, hari atu ada jamu kawan abang Samat kana saman pasal ampat orang duduk dibalakang. Ya tah ku takut ni. Ani nya kita, inda pasang tali pinggang dibalakang pun kana saman. Payah tu eh, mun inda ba usin kan mamasang dahulu, apa tah gayanya. Inda dapat makai karita tu. Lagi tah mamayahi.

68 TUA LEHA : Awwu…eh… mun ada yang kana saman, mambari hijap jua tu ah. Kanapa tia inda sama undang-undang yang kana pakai atu. Inda tau mana satu kan di turut.

69 MISAH : Atu tah kan dua kali balik mambawa kanak-kanak ani, daripada kana saman maniga atus, baik tah ku bali kan minyak kaita.

70 TUA LEHA : Awwu… banar jua nyamu tu Misah. Tapi miani tah. Mun kan turun atu, bajanji kitani, pamamu sama anakmu atu lainya ikut kaita Tuamu Lakup. Inda payah kau dua kali balik. Karang ada pulang yang bahilangan mun ditinggalkan ari amai-amai atu. Payah kan mahunja tu, dangan amai.

71 MISAH : Bah mun miatu nya bis kita, baik jua tu. Bah Tua, kan mulih tah ku ni, kan mangambil daun pisang lagiku karang.


72 TUA LEHA : Bah… atu limau bawakan kanak-kanak. Ani kurma nabi sama aing zam-zam bawa jua. Dikit saorang ganya, kan mambari Bungsumu Lamudin lagi tu. . Mun aku sama Tuamu Lakup, inda jua abis tu karang. Nanti ada jua ku turut mambubuh kan kanak-kanak khatam Quran atu. Ingatkanku Misah.

73 MISAH : Bah, tarima kasih daun kaladi Tua, mun ada bari lagi. (Ketawa)

74 TUA LEHA : Eh dih dih … Ada-ada saja kau ni Misah….TAMAT
Tersiar Di Labuan FM Pada 22.02.2009

Tiada ulasan: